Home

Gelukkig Onderwijs voor een succesvolle toekomst
Verkeerde studie- en werkkeuzes, grote gevolgen

Verkeerde studie- en werkkeuzes hebben mogelijk grote gevolgen.

Veel jongeren staan op een kruispunt in hun leven en maken verkeerde keuzes. De schrikbarende feiten:

 • 50 % van de studenten heeft verkeerde studiekeuze gemaakt.
 • Bijna 70 % van de scholieren van middelbare school,  heeft moeite met de keuze voor vervolgopleiding.
 • Ruim een derde (35 %) van de studenten zou liever een andere studie kiezen.
 • Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 jongeren heeft depressieve gevoelens voor zijn/haar 20e jaar.
 • 1 op de 15 jongeren heeft een depressie ten opzichte van 1 op de 20 volwassenen
 • Burn-out onder jongeren is over 30 jaar volksziekte nummer 1.
 • Bij werknemers is 2 van de 3 niet gelukkig met hun baan.

 

Wie ben ik écht, waar zit mijn persoonlijke kracht en wat maakt mij gelukkig? Welke studie- en werkkeuzes horen daarbij?

Wie ben ik écht, waar zit mijn persoonlijke kracht en geluk? Welke studie- en baankeuzes horen daarbij?

Verrassende feiten vanuit de positieve psychologie: persoonlijkheid bepaalt succes!

 • 10% van geluk & succes wordt maar bepaald door omstandigheden zoals opleiding of baan
 • 90% van geluk & succes wordt bepaald door iemands persoonlijkheid en positieve mindset

Uit onderzoek blijkt dat succes (bv kans op een baan, loon dat je verdient) merendeel afhankelijk is van iemands persoonsvorming en geluk. Gelukkige jongeren hebben veel betere prestaties, maken makkelijker contact, zijn betere leiders, gemotiveerder, creatiever et cetera.

Een paradoxale situatie aangezien merendeel van de onderwijsinstellingen cognitieve ontwikkeling centraal stellen. We meten in onderwijs cognitieve cijfers voor taal, rekenen, wiskunde en evenzo ligt de nadruk op kennis vergaren en toetsen bij hoger onderwijs. We vergelijken, beoordelen, toetsen en selecteren op kennis. Wat een gemiste kans !

Het merendeel van het onderwijs vergeet dus te investeren in de belangrijkste factoren voor succes! Met grote nadelige gevolgen voor jongeren.

Waarom is Gelukkig Onderwijs Nederland opgericht?

Persoonsvorming en geluk als vak op school. Start de route ‘Happy Young Power’ met Poweranalyse, Powersessie, Happy Journey en YP Community!

De reden van oprichting van Gelukkig Onderwijs Nederland is dat onderwijsinstanties in Nederland hierin hét verschil kunnen gaan maken!

Scholen die een gelukkige en succesvolle toekomst voor ogen hebben van hun studenten, bieden training in persoonsvorming en geluk, voor krachtige keuzes voor studie en werk.

Het vanaf jonge leeftijd ontwikkelen van ‘persoonsvorming en geluk’ voorspelt een succesvolle toekomst voor jongeren blijkt uit wetenschappelijk onderzoek en wordt erkend door de politiek, echter concrete actie is uitgebleven. Persoonsvorming is één van de drie hoofddoelen van ons onderwijs in 2032.

Idealiter komt er een extra keuzevak op jouw school ‘Persoonlijkheid en geluk’  bv in eindexamenklassen als uniek aanbod voor jouw studenten. Gelukkig Onderwijs Nederland helpt jongeren vanuit die nieuwe inzichten betere toekomstkeuzes maken in studie en werk.

Een brug te ver?  Start dan eerst met het organiseren van introductiesessies voor ouders en jongeren met een aanbod HAPPY YOUNG POWER.

Gelukkig onderwijs voor een succesvolle toekomst

Naast integratie door een extra vak ‘Persoonlijkheid en geluk’ op school biedt Gelukkig Onderwijs Nederland een route ‘HAPPY YOUNG POWER‘ die de student zelfstandig kan volgen.

De totale route geeft de student inzicht in persoonlijkheid, talentontwikkeling en geluksbeleving in 5 stappen.

 1. Happy Young Power (introductiesessie)
 2. Analyse (HAPPY YOUNG PEOPLE POWER ANALYSE = HYPPA)
 3. Powersessie (Uitslag analyses en start powerteams)
 4. Programma online HAPPY JOURNEY (persoonlijkheidstraining en gelukslessen)
 5. Young Power Community

Bij voorkeur wordt deze route nauw gevolgd samen met twee gekozen buddies bijvoorbeeld de decaan en een ouder of vertrouwenspersoon. De route kan onderdeel uitmaken van een jaarprogramma en wordt onderwezen door geselecteerde docenten, decanen of andere gecertificeerde begeleiders. Totaal circa 35 lessen.

Persoonsvorming en geluk voor krachtige toekomstkeuzes in studie en werk

Jongeren krijgen hierbij onder andere inzicht in hun persoonlijkheid (wie ben ik?), hun talenten en valkuilen en persoonlijke kracht (zit je wel op je kracht?), de kracht van positief denken, dankbaarheid, zelfvertrouwen en hebben tools en bijbehorend actieplan ontwikkeld waarmee een doorbraak gerealiseerd kan worden voor krachtige (studie en werk) keuzes voor een gelukkige toekomst.  Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Geïnteresseerd, organiseer dan een introductiesessie of boek een studiedag. Maak als school hét verschil.

Doe je mee als Voortgezet Onderwijs, Hoger Onderwijs of Universiteit? Hoe?

Organiseer eerst een introductiesessie voor ouders of leerkrachten/decanen en vorm een brug naar een gelukkige toekomst en biedt jouw studenten de mogelijkheid direct in te schrijven voor de route HAPPY YOUNG POWER. 

Je start als school/universiteit met het organiseren van een introductiesessie voor jongeren en ouders/buddies of  studiedag voor Gelukkig Onderwijs voor een team van gelukkige directie en leerkrachten die werken vanuit persoonlijke kracht en geluk. Aandacht voor ‘Persoonlijkheid en Geluk’ in onderwijs, gebaseerd op lessen vanuit de positieve psychologie, is essentieel voor een gelukkige toekomst van jongeren.

Help jongeren toekomstkeuzes maken gebaseerd op persoonlijke kracht en geluk!

Krachtige keuzes voor werk en studie vanuit geluk