Onderzoek door studenten HU naar Positief Leiderschap & werkgeluk

Studenten Hogeschool Utrecht aan de slag met onderzoek Positief Leiderschap – Werkgeluk als leiderschapsstrategie

In het najaar 2019 start wederom een onderzoek naar Positief Leiderschap door twee teams van studenten van de Hogeschool Utrecht onder leiding van mentor Michael Makowski en extern begeleider Bertine Blom. Het onderzoek valt onder de minor Charismatisch Leiderschap. De onderzoekresultaten worden verwerkt in het boek ‘GELUK als leiderschapsstrategie’ van Bertine Blom

Positieve Leiders zijn zelf hét voorbeeld

‘Positief Leiderschap’ is in dit programma een te breed aandachtsgebied om te onderzoeken. Wil je een dergelijk onderzoeksprogramma een succes laten worden is het essentieel om de persoon als leider centraal te stellen en zijn visie op het ‘geluk’ vergroten van zijn medewerkers.

Interessant is te onderzoeken waar de persoonlijke kracht en het geluk van de ‘Happy Leader’ zélf zit, aangezien iedere leider een voorbeeld functie heeft. De interviews die we afnemen bij de ‘Happy Leaders’ zullen door de studenten worden uitgevoerd en aan de leiders wordt gevraagd om voorafgaand een Power- en Happiness analyse in te vullen om persoonlijke drijfveren en persoonstypen in beeld te krijgen. Een leider die weet waar zijn diepste drijfveren, zijn sterke kanten, valkuilen, talenten en geluk zit, is nog beter in staat zijn medewerkers te helpen op weg naar het vervullen van hun ‘happiness potentie’. Vanuit inzicht in eigen kracht en passie kun je beter medewerkers inspireren, coachen en adviseren. Een betere keuze maken voor invulling van het leiderschap en de sturing die je geeft op geluk die bij jouw stijl van leidinggeven past. Ook de samenwerking onderling verloopt beter met collega’s en leidinggevenden als geluk centraal staat. Voor een veel hoger rendement op langere termijn!

Twee teams – twee deelgebieden

Uiteindelijk is de ambitie om zo concreet mogelijk inzicht krijgen, in de wijze van leidinggeven met de ‘best practices’ en ‘best ideas’ van de ‘Happy Leader’. In twee teams wordt er voor de ‘best practices’ en ‘best ideas’ onderzoek gedaan naar 1) verhoging van werkgeluk en verbetering van klantgeluk door bewust toepassen van Positief leiderschap en 2) Gelukkig Leiderschap in diverse branches.

Deze informatie van de twee deelgebieden is van groot belang voor de inhoud van het boek aangezien deze kunnen  dienen ter inspiratie van andere leiders die op zoek zijn naar concrete invulling van sturen op geluk. Interessant is daarbij om te onderzoeken of er verband bestaat tussen de persoonlijkheid en drijfveren van de ‘Happy Leaders’ en de wijze van leidinggeven én de (meetbare) resultaten die geboekt zijn en beoogd worden. Het vermoeden bestaat dat in diverse branches een ander soort Positief Leiderschap wordt gewenst/gevraagd om beoogde organisatiedoelstellingen te bereiken.

HAPPINESS (be)for(e) SUCCES – model

Een leiderschapsmodel met aantoonbare resultaten voor gelukkige medewerkers en gelukkige klanten is ontwikkeld door Bertine Blom. Tijdens de interviews met ‘Happy Leaders’ zullen de studenten de best practices en ‘best ideas’ toetsen aan de 9 stappen van het H.A.P.P.I.N.E.S.S.(be)for(e) SUCCES model.

Hieronder twee foto’s van twee enthousiaste studententeams van de minor Charismatisch Leiderschap.

 

 

 

 

 

 

, , , , , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie