Over Bertine

Bertine Blom heeft 20 jaar gewerkt in diverse commerciële en leidinggevende functies bij ING Groep.  Zij heeft Rechtsgeleerdheid (RUL) en Sales & Marketing (EUR) gestudeerd en de leergang Rendement van Geluk(EUR/EHERO) gevolgd.  Ook heeft zij diverse certificeringen in (geluk en) onderwijskunde, persoonlijkheidsanalyses en professionele executive-, team- en businesscoaching behaald.

Bertine begeleidt directie en management in het  ontwikkelen van High Performance teams voor het verhogen van prestaties, rendement en (commerciële) slagkracht.

Zij wil bijdragen aan het geluk van jonge mensen en is de creator van de route HAPPY YOUNG POWER: een trainingsprogramma in 5 stappen in persoonsvorming en geluk voor jongeren van 15 – 25 jaar. Centraal staat in deze route de speciaal door haar ontwikkelde persoonlijkheidsanalyse (HYPPA) voor jongeren voor inzicht in kracht en geluk. Persoonlijkheid bepaalt de richting van succes. Het vervolg is het online programma HAPPY JOURNEY. Voor krachtige toekomstkeuzes in studie en werk die passen bij persoonlijke kracht en geluk.

De vijf mijlpalen van de route HAPPY YOUNG POWER:

  1. Happy Young Power – introductiesessie
  2. Analyse (HAPPY YOUNG PEOPLE POWER ANALYSE = HYPPA)
  3. Powersessie (Krachtige keuzes maken vanuit de analyses)
  4. Programma HAPPY JOURNEY (online persoonlijkheidstraining en gelukslessen)
  5. Young Power Community (successen vieren, doorgeven en verder implementeren)

Persoonlijke missie:

Gelukkig Onderwijs overal in Nederland door introduceren van het vak ‘Persoonsvorming & Geluk  op Voortgezet Onderwijs en Hoger Onderwijs en lerarenopleiding. Centraal staat binnen dit (keuze) vak de route Happy Young Power in 5 stappen. Voor betere prestaties en krachtige toekomstkeuzes voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Voor scholen die hét verschil willen maken door te werken met belangrijke inzichten vanuit  de positieve psychologie.

Persoonlijke visie:

Iedere jongere kan zijn volledige persoonlijkheids – en gelukspotentie leren benutten om zo het allerbeste te halen uit zichzelf en zo veel krachtiger keuzes te maken (in studie en werk) voor een gelukkige en succesvolle toekomst. De toekomst die begint nu! Met gelukkig onderwijs. Met onderwijsinstanties, beleidsmakers en politici. Met scholen, directie, docenten, decanen en ouders die hét verschil willen maken!

‘Gelukkig Onderwijs Nederland’ maakt graag hét verschil in een gelukkige toekomst voor jongeren

Onderwijsinstanties hebben samen met ouders een verantwoordelijkheid  jongeren te helpen krachtige keuzes te maken voor baan en studie. Niet alleen vanuit cognitieve ontwikkeling, maar ook of juist vanuit inzicht in hun persoonlijkheid en geluk. Jongeren die kiezen vol op hun unieke kracht en weten wat hun gelukkig maakt. De missie is geslaagd als de nieuwe inzichten leiden tot ander gewoontegedrag en geïmplementeerd worden in het dagelijks leven.

Hoe? Door een persoonlijkheids- en geluksanalyse (Happy Young Power Analyse) gevolgd door een online educatieprogramma (Happy Journey) aan te bieden via regulier onderwijs, aan jongeren, zodat zij – samen met buddies – vanuit passie en talent keuzes kunnen maken voor een gelukkige en succesvolle toekomst. Gelukkig zijn kun je leren en implementeren. Ga je mee op reis?

Scholen en universiteiten

Doe je mee? Faciliteer dan nu (als school, universiteit, decaan, coach, studieadviseur) de route Happy Young Power met Poweranalyse, Powersessie en 30 lessen HAPPY JOURNEY en organiseer een introductiesessie of schrijf je in voor de studiedag als start.

Gelukkig Onderwijs Nederland werkt nauw samen met de Erasmus Universiteit, andere experts in geluk en onderwijs, een netwerk van psychologen en het bedrijfsleven.

Voor meer informatie verwijzen wij jou naar Facebook Gelukkig Onderwijs Nederland en www.happyyoungpower.nl

Bertine is tevens oprichter van ‘Happy Business Academy‘ en ‘Happy Young Power‘.

 

 

Save

Save