Nieuwe studiekeuze dropouts

Nieuwe studiekeuze dropouts

Nieuwe studiekeuze maken met ‘Power’

Nieuwe kansen aan de hand van een route voor persoonsontwikkeling en geluk. Weten wie je bent en waar jouw kracht zit. Voorkom een (nieuwe) dropout!

Al op jonge leeftijd moeten leerlingen een belangrijke keuze maken voor vervolgstudie. In de (voor) eindexamenklassen moeten leerlingen een studiekeuze maken voor Hoger Onderwijs. Een keuze die essentieel is voor aansluiting van de uiteindelijke werk- en beroepskeuze.

De studiekeuze is een belangrijke stap die adequate begeleiding verdiend. Helaas weten veel scholieren niet wie ze nu écht zijn en waar hun kracht en talent zit. Minstens zo belangrijk is het om te weten wat de jongere gelukkig maakt en wat je kunt doen om dat geluk vast te houden en te vergroten.

Voor studenten die te maken hebben met een verkeerde eerste studiekeuze is het extra belangrijk bij een nieuwe stap wel de goede keuze te maken. Een risicofactor die een grote rol speelt bij verkeerde keuzes is niet genoeg inzicht in eigen persoonlijkheid, kracht, talent, passie en geluk.

Inzicht in persoonlijke kracht en geluk

Voor het maken van de juiste (vervolg)studiekeuze is niet alleen bepalend de vakken waar de scholier het beste in is en de hoogste cijfers voor haalt. Voor het maken van de juiste vervolg studiekeuze is het belangrijk de scholier te helpen zich te verdiepen in waar zijn/haar (TOP)kwaliteiten zitten en wat hem/haar gelukkig kan maken. Belangrijke vragen voor de scholier: Wie ben je écht ? Wanneer zit jij helemaal op je kracht? Wat maakt jou gelukkig? Wat zijn jouw toekomstdromen? Hoe kunnen we dat geluk vasthouden en vergroten en doorvertalen naar studiekeuzes?

Route Happy Young Power

De Route HAPPY Young Power geeft de scholier inzicht in persoonsvorming en geluk en bestaat uit 5 mijlpalen:

 1. Happy Young Power – introductiesessie
 2. Analyse (HAPPY YOUNG PEOPLE POWER ANALYSE = HYPPA)
 3. Powersessie (Krachtige keuzes maken vanuit de analyses)
 4. Programma online HAPPY JOURNEY
 5. Young Power Community (Successen vieren, doorgeven en implementeren)

Deze route geeft verrassende (persoonlijkheids- en geluks) inzichten die bepalend kunnen zijn voor keuzes die jongeren moeten maken voor studie en werk tussen 15 en 25 jaar.

Deelname alleen mogelijk bij deelname jongere samen met 2 buddies (> 28 jaar) als klankbord (bij voorkeur beide ouders of andere begeleiders bijvoorbeeld decaan, leerkracht, coach).

Deze totale route inspireert en activeert jongeren en ouders/buddies om juist dát te doen wat nodig is om de beste toekomstkeuzes te maken. De start is hierbij de (vervolg)studiekeuze. Gegeven door leerkrachten, mentoren ea jongerenbegeleiders verbonden met school. Inzicht in de kracht van de persoonlijkheid en geluk is daarbij dé succesfactor om de ‘keuzekracht’ van van jongeren te vergroten.

De Route Happy Young Power helpt scholieren te kiezen vanuit drijfveren en laat school en twee buddies meedenken over mogelijke studiekeuzes en persoonlijke kracht, talent en geluk te ontdekken. Dát stimuleert jongeren om te kiezen en maakt die keuze krachtig.

Onderzoek wijst uit: jongeren die kiezen vanuit kracht en geluk behalen betere resultaten en kunnen een voorbeeldfunctie vervullen voor andere jongeren.

Doe je mee als school aan dit programma en wil je hét verschil maken?

Waar studiekeuzes gemaakt moeten worden, is deze energiegevende route dé start van een gelukkige en succesvolle toekomst voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar.

Voor scholen die hét verschil willen maken in hun onderwijs. Voor scholen die willen groeien. Voor scholen die geluk in de onderwijscultuur centraal willen stellen. Voor positieve gelukkige scholen, docenten en leerlingen!

Welke onderwerpen passeren de revue in Route HAPPY YOUNG POWER?

 • Studiekeuze vanuit de 5 krachten van persoonsvorming
 • Poweranalyse voor inzicht in jouw persoonlijkheid
 • Kennismaken diverse persoonlijkheden met hun specifieke kracht
 • Optimaal betrokken ouders/buddies
 • Succesvol implementeren van de (nieuwe) inzichten
 • De 12 pijlers voor geluk
 • Inspiratie en motivatie door voorbeelden dagelijkse praktijk
 • Inzicht in keuzepotentieel per jongere
 • In power – teamverband de dialoog aangaan en successen boeken
 • Focus op eigen kracht en geluk en trots op jouw keuze
 • Commitment en wil tot gelukkige toekomst
 • Groeien zelfs ook onder moeilijke omstandigheden
 • Meer passie en plezier en met nieuwe energie leren
 • Van plannen naar DOEN!

Neem je verantwoordelijkheid als school en maak hét verschil!

Hoe gelukkig jongeren zijn met zichzelf en hun mindset is voor 90% bepalend voor hoe ze zich gedragen en hoe ze presteren. Dat is bij jouw scholieren niet anders! Persoonlijkheid bepaalt succes!

In Route Happy Young Power nemen we de leerkrachten, mentoren (of externe begeleiders die het programma gaan geven) mee in de vijf stappen van ‘zijn’ naar ‘willen’ naar ‘durven’ naar ‘DOEN!’. Het vertrekken vanuit een sterke gezamenlijk gedragen context en identiteit die jou als vertegenwoordiger van de school gelukkig maakt en ook veel energie geeft. Vervolgens wordt pas de slag gemaakt naar keuzeproces profiel en inhoud.

Resultaat: als school maak je hét verschil met een ontwikkelingsroute in persoonsvorming en geluk tijdens het keuzeproces van de jongere. De school krijgt een gelukkige cultuur en je levert vanzelf meer bijdrage in keuzegedrag van de scholieren.

Samen op weg naar een gelukkige en succesvolle toekomst voor jongeren!

Coachen voor groei naar High Performance

Nieuwe studiekeuze, nieuwe kansen!

Nieuwe studiekeuze maken met POWER!
€ —,- excl. btw afhankelijk van het aantal deelnemers en invulling programma
Neem contact op voor meer informatie en start van de route.