Profielkeuze

Profielkeuze maken met ‘Happy Young Power’

Weten wie je bent en waar jouw kracht zit.

Al op jonge leeftijd moeten leerlingen een belangrijke keuze maken voor de toekomst. In de derde klas van zowel HAVO als VWO moet elke leerling een profielkeuze maken. Een keuze die essentieel is voor vervolg mogelijkheden voor Hoger Onderwijs en de uiteindelijke werk- en beroepskeuze.

De profielkeuze is een belangrijke stap die adequate begeleiding verdiend. Helaas weten veel scholieren niet wie ze nu écht zijn en waar hun kracht en talent zit. Minstens zo belangrijk is het om te weten wat de leerling gelukkig maakt en wat je kunt doen om dat geluk vast te houden en te vergroten.

Inzicht in persoonlijke kracht en geluk

Het maken van de juiste profielkeuze is niet alleen de keuze voor de vakken waar de scholier het beste in is en de hoogste cijfers voor haalt. Voor het maken van de juiste keuze is het belangrijk de scholier te helpen zich te verdiepen in waar zijn/haar kwaliteiten zitten, wat hem/haar gelukkig maakt. Belangrijke vragen voor de scholier: Wie ben je écht ? Wanneer zit jij helemaal op je kracht?

Route Happy Young Power

De Route HAPPY Young Power geeft de scholier inzicht in persoonsvorming en geluk en bestaat uit 5 mijlpalen:

De vijf mijlpalen:

 1. Happy Young Power – introductiesessie
 2. Analyse (HAPPY YOUNG PEOPLE POWER ANALYSE = HYPPA)
 3. Powersessie (Krachtige keuzes maken vanuit de analyses)
 4. Programma online HAPPY JOURNEY
 5. Young Power Community (Successen vieren, doorgeven en implementeren)

Deze route geeft verrassende (persoonlijkheids- en geluks) inzichten die bepalend kunnen zijn voor keuzes die jongeren moeten maken voor studie en werk tussen 15 en 25 jaar.

Deelname alleen mogelijk bij deelname jongere samen met 2 buddies (> 28 jaar) als klankbord (bij voorkeur beide ouders of andere begeleiders bijvoorbeeld decaan, leerkracht, coach).

Deze totale route inspireert en activeert jongeren en ouders/buddies om juist dát te doen wat nodig is om de beste toekomstkeuzes te maken. De start is hierbij de profielkeuze. Gegeven door leerkrachten, mentoren ea jongerenbegeleiders verbonden met school. Inzicht in de kracht van de persoonlijkheid en geluk is daarbij dé succesfactor om de ‘keuzekracht’ van van jongeren te vergroten.

De Route Happy Young Power helpt scholieren te kiezen vanuit drijfveren en laat school en twee buddies meedenken over mogelijke profielkeuzes en persoonlijke kracht, talent en geluk te ontdekken. Dát stimuleert jongeren om te kiezen en maakt die keuze krachtig.

Onderzoek wijst uit: jongeren die kiezen vanuit kracht en geluk behalen betere resultaten en kunnen een voorbeeldfunctie vervullen voor andere jongeren.

Doe je mee als school aan dit programma en wil je hét verschil maken?

Waar profielkeuzes gemaakt moeten worden, is deze energiegevende route dé start van een gelukkige en succesvolle toekomst voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar.

Voor scholen die hét verschil willen maken in hun onderwijs. Voor scholen die willen groeien. Voor scholen die geluk in de onderwijscultuur centraal willen stellen. Voor positieve gelukkige scholen, docenten en leerlingen!

Welke onderwerpen passeren de revue in de route Happy Young Power:

 • Profielkeuze vanuit de 5 krachten van persoonsvorming
 • Poweranalyse voor inzicht in jouw persoonlijkheid
 • Optimaal betrokken ouders/buddies
 • Succesvol implementeren van de (nieuwe) inzichten
 • De 12 pijlers voor geluk
 • Inspiratie en motivatie door voorbeelden dagelijkse praktijk
 • Inzicht in keuzepotentieel per jongere
 • In power – teamverband de dialoog aangaan en successen boeken
 • Focus op eigen kracht en geluk en trots op jouw keuze
 • Commitment en wil tot gelukkige toekomst
 • Groeien zelfs ook onder moeilijke omstandigheden
 • Meer passie en plezier en met nieuwe energie leren
 • Van plannen naar DOEN!

Neem je verantwoordelijkheid als school

Hoe gelukkig jongeren zijn met zichzelf en hun mindset is voor 90% bepalend voor hoe ze zich gedragen en hoe ze presteren. Dat is bij jouw scholieren niet anders! Persoonlijkheid bepaalt succes!

In Route Happy Young Power nemen we de leerkrachten, mentoren (of externe begeleiders die het programma gaan geven) mee in de vijf stappen van ‘zijn’ naar ‘willen’ naar ‘durven’ naar ‘DOEN!’. Het vertrekken vanuit een sterke gezamenlijk gedragen context en identiteit die jou als vertegenwoordiger van de school gelukkig maakt en ook veel energie geeft. Vervolgens wordt pas de slag gemaakt naar keuzeproces profiel en inhoud.

Resultaat: als school maak je hét verschil en de leerkracht of mentor geeft ondersteuning op zijn/haar passie en kracht tijdens het keuzeproces van de jongere.

De school krijgt een gelukkige cultuur en je levert vanzelf meer bijdrage in keuzegedrag van de scholieren. Samen op weg naar een gelukkige en succesvolle toekomst voor jongeren!

Profielkeuze maken met ‘Happy Young Power’!
€ –,- excl. btw afhankelijk van aantal deelnemers en invulling route
Neem contact op voor meer informatie en starten van de route.

Welk kleur profiel heb jij?

Save

Save